IFCO:n kestävyystodistus 2019

IFCO on maailman johtava Uudelleenkäytettävien muovilaatikoiden (RPC) toimittaja, joka tarjoaa laatikoillaan lukuisia ympäristö- ja kustannushyötyjä. Vuosittain jaettavat kestävyystodistukset kannustavat IFCO:n asiakkaita seuraamaan heidän esimerkkiään kestävissä käytännöissä. IFCO laskee jokaiselle asiakkaalle heidän energiassa ja resursseissa saavuttamansa säästöt, ja lähettää heille todistuksen, josta ilmenee hiilidioksidin, veden, energian, kiinteän jätteen ja ruokahävikin määrä, joka heidän toimitusketjussaan on säästynyt IFCOn RPC:itä käyttämällä.

IFCO RPC:tä käyttämällä Veljekset Kuusisto Oy on suojellut aktiivisesti ympäristöä ja edistänyt kestävämpää tuoretuotteiden toimitusketjua.

Veljekset Kuusiston saavuttamat säästöt
98672

CO2 Päästövähennys kg = 58 autoa pois maantieltä vuodessa

1760

Vedenkulutuksen vähennys m3 = 39101 suihkua (5 minuuttia)

6273

Energiansäästö GJ = 3315 hehkulamppua sähköistetty yhden tunnin

50394

Jätemäärän vähennys kg = 38764 eurooppalaisen päivittäisen kiinteän jätteen tuotantomäärä

8965

Tuotevaurioiden vähennys kg = 14941 ateriaa (keskimääräinen ateriakoko maailmassa)

Laskelma perustuu tuoretuotteisiin tehtyyn uudelleenkäytettävien muoviastioiden elinkaariarviointiin (Franklin Associates, 2017) ja elinkaarianalyysiin (Stiftung Initiative Mehrweg, päivitys 2018) sekä tuoreiden hedelmien ja vihannesten pilaantumistasojen määritykseen (Fraunhofer IML ja University of Bonn, 2013).

Linkki IFCO:n-sivuille https://www.ifco.com/fi/tietoja-ifcosta/kestavyys/